Reglementen

Nieuw parkeerplan moet parkeerdruk verminderen in Knokke-Heist

maandag, 25 maart, 2019

Vanaf 6 april 2019 is er een nieuw parkeerbeleid van kracht in Knokke-Heist.
De bedoeling van het nieuwe beleid is om meer rotatie te krijgen en de lokale handel en horeca te stimuleren.
De gemeente wil ook het autoverkeer in het centrum doen afnemen en het fietsen stimuleren.
Bovendien waren de zonering en tarieven al zeer lang onveranderd en was er een vereenvoudiging nodig.
Alle inwoners en tweede verblijvers krijgen deze week het nieuwe parkeerplan in de bus, waarin alle tarieven, zones en de verschillende kaarten uitgebreid worden uitgelegd.

50 per uur in Natiënlaan

donderdag, 5 januari, 2017

De snelheid is verlaagd in de Natiënlaan in Knokke-Heist.
Vanaf de Kalvekeetdijk in Westkapelle tot aan de bebouwde kom van Knokke mag men voortaan maximum 50 kilometer per uur rijden.
Voorheen was dat 70. Het agentschap Wegen en Verkeer nam die beslissing in overleg met het gemeentebestuur en de lokale politie omwille van de hoge bebouwingsgraad, de vele parkeerplaatsen en uitritten van winkels langs de Natiënlaan.
Bovendien vielen er in dit gedeelte van de Natiënlaan door verkeersongevallen tussen 2011 en 2013 3 zwaar- en 26 lichtgewonden te betreuren.

Honden verboden

vrijdag, 29 juli, 2016

Zoals ieder jaar is mens trouwste vriend niet welkom op het strand gedurende de lente en zomerperiode.
Van 16 oktober tot 14 maart mogen honden onder begeleiding onbeperkt loslopen over het hele strand van het Zoute tot aan Heist (met uitzondering van het Natuurreservaat de Baai van Heist).
Op 15 maart start officieel het toeristisch seizoen op het strand en wordt de vrijheid van de viervoeters opnieuw wat aan banden gelegd.
De toegang met honden is dan tussen 9 uur en 21 uur verboden.

Gewijzigd parkeerplan vanaf 1 mei 2012.

dinsdag, 1 mei, 2012

Het huidig gemeentebestuur heeft nogmaals maar eens het parkeerplan van Knokke-Heist gewijzigd. Hoe er nog uit wijs geraken is maar de vraag.
Het begint stilletjes op pesterijen aan het adres van de bevolking te lijken.
Waar vroeger op weekdagen in de oranje parkeerzone (volledige zeedijk, verlengde Parmentierlaan) niet betaald worden , moet dit vanaf 1 mei nu wel.
Bestuurders in een oranje zone zijn verplicht een ticket te kopen van 1,50 euro voor vijf uur. Een dag ticket kost daar 15 euro.

Strengere regels en controles aan recyclagepark.

Vanaf nu zullen er aan de ingang van het recyclagepark verscherpte controles uitgevoerd worden op het aangeboden grof huisvuil.
Ook aan de perscontainer en open container voor grof huisvuil zal er een verhoogd toezicht zijn door de parkwachters.
De aanleiding voor de strengere controles zijn het gevolg van recente steekproeven van de afgevoerde containers grof huisvuil, waaruit is gebleken dat er een stijging is van het aandeel restafval.

Pagina's

Abonneren op RSS - Reglementen