Is renovatie casino nog wel de moeite?

zaterdag, 8 augustus, 2009

Nu Knokke-Heist de verwarmingsinstallatie van het Casino zal aanpakken, rijst de vraag of de gemeente nog wel kosten moet doen aan een gebouw dat allicht zal verdwijnen.
Anderzijds blijft het Casino toch een visitekaartje voor de gemeente, maar eentje dat er stilaan aftands uitziet.
«Akkoord, grote renovatiewerken dringen zich op, maar de vraag is of die nog wel aanvaardbaar zijn als hier binnen enkele jaren een nieuw Casino herrijst. zegt eerste schepen Maxim Willems (Gemeente belangen). Onder meer de gevel, de feestzaal en de speelzaal zijn in slechte staat. Het ooit zo geroemde Casino is slechts nog een schim van wat het ooit was.
Wij willen ook graag dat de gevel in orde gezet wordt, net als de feestzaal of speelzaal.
De realiteit leert dat de problemen veel groter zijn dan dat. Eenmaal je begint te renoveren, dan kun je net zo goed alles veranderen. Het kostenplaatje daarvoor loopt op tot 20 miljoen euro.
Een bedrag dat je in het licht van een nieuw Casino onmogelijk kan spenderen.»

Volgens Willems zal enkel de speelzaal echt aangepast worden, omdat een Casino nu eenmaal niet zonder kan.
Ondertussen lijkt heter sterk opdat de actievoerders tegen het project van Steven Holl voldoende handtekeningen verzamelen om een volksraadpleging te houden.
«We hebben destijds de afweging gemaakt: ons casino opnieuw in orde zetten, of ruimte maken voor een nieuw project.
Er is gekozen voor het tweede. 'The sky is the limit'. Nu is het aan de architect om zijn project mogelijk te maken.»