Project Casino loopt vertraging op

zaterdag, 13 september, 2008

Burgemeester Leopold Lippens weerlegt met klem dat de gemeente afziet van de bouw van een nieuw casino.
'Er zijn wel problemen met de windturbulentie, maar dit wordt nu bekeken door het Nederlandse studiebureau', zegt Lippens (Gemeentebelangen).

Het dossier rond het nieuwe casino deed in de voorbije jaren reeds veel zand opwaaien.
De plannen van de Amerikaanse ingenieur Steven Holl bestaan erin om het bestaande casino te integreren in een 100 meter hoge toren die een zeilschip voorstelt.
Kort na de voorstelling van het project kreeg het al tegenwind door de omwoners die zich verenigden in het Buurtcomité Casino. Het buurtcomité is niet gekant tegen de komst van een nieuw of gerenoveerd casino, maar wel tegen het geselecteerde megaproject van het architectenbureau Steven Holl. De gemeente liet een milieueffectenrapport opmaken, maar moest het al tweemaal aanpassen.
Nu duiken problemen op rond de windturbulentie, die nadelig zouden zijn voor de omliggende gebouwen.
Uit goede bron is vernomen dat burgemeester Lippens naar New York trok om het probleem te bespreken met het architectenbureau.
'Wat de resultaten van het windonderzoek betreft, heeft het gemeentebestuur nog geen resultaten gekregen van de studie. In die materie ben ik niet bevoegd, dus moet ik de resultaten afwachten.
Als de resultaten ongunstig zijn, zullen wij dit ook kenbaar maken.
Dan zullen wij in de eerste plaats de structuur van het nieuwe casino herzien.
Voorlopig is er niets officieel, zodat het gemeentebestuur een afwachtende houding aanneemt', zegt Lippens.

'Dat het project zou worden afgevoerd is niet waar. Daarnaast wordt er ook niet gewerkt aan een noodscenario. Ook aan het uitschrijven van een nieuwe architectuurwedstrijd wordt niet gedacht.
Kan het project niet worden uitgevoerd, dan komt de gemeente niet met euro's over de brug.
Als de plannen worden gewijzigd zullen wij dit kenbaar maken', besluit burgemeester Lippens.