Geschiedenis

Meester Jacob II Lippins, Ridder van Jeruzalem.

De dochter van Maximiliaan was een beminde Regentes in de Nederlanden. Er heerste welvaart. In het jaar 1507 bezocht ze de steden van Vlaanderen en waarschijnlijk Eeklo bij een reis tussen Gent en Brugge. De economische rol van Brugge was definitief gedoofd door de totale verzanding van het Zwin in 1505. Het Zwin werd een schorre met veel wolven, die het gebied rond Eeklo teisterden in 1507 en 1511. Margaretha zorgde voor de nodige steun tot uitroeiing van de wolven. Eeklo was immers bekend voor zijn prinselijke jachtdomeinen en hondenkoten.

Genealogie

Van het einde van de 13de tot het einde van de 16de eeuw.

4. Meester Jacob II Lippins ca. 1470; Kaprijke 1539; x Katheline Stommelins, fia Jehan Jurist, Voorschepen, Schepen, Baljuw en Ridder van Jeruzalem.

1. Jan I Lippins (ca7494; 1560; x Pieryne Thys, †1531) ; schepen

1. Meester Pieter Lippins, Raadsheer Raad van Vlaanderen ; †1562 
2. Meester Jan Lippins, chirurgijn, Baljuw, schepen en Burgemeester ; Predikant 'Johannes Lippius", ondertekenaar van het Convent van Wezel; †1579.

Geschiedenis van Eeklo.

Terug naar de geschiedenis van Eeklo. Jacob II Lippins werd als Baljuw opgevolgd door Claeys Ymans, gehuwd met Anthonyne d'Herckere, zijn kleindochter, in september 1534 en in 1536. Claeys Ymans was verwikkeld in een corruptieschandaal betreffende het Recht op Issuwe en moest ontslag nemen als Baljuw.

Begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).

De tweede opstand 1569-1576.

Op 22 augustus 1567 arriveerde Alva in Brussel. Hij nam het bevel over van het Waalse en regeringsgetrouwe leger van nog eens 10.000 man. Margareta werd opzij gezet Een goede week na zijn aankomst, op 9 september werden Egmont en Hoorne gearresteerd. In dezelfde maand richtte hij een rechtbank op, de Raad van Beroerten, le Conseil des Troubles, in de volksmond de Bloedraad genoemd. 

De derde opstand. 1576-1581.

Calvinistisch Vlaanderen (1579-1584).

In 1576 was Philips II weer failliet en het leger van de Edelen, voorstander van godsdiensttolerantie, was bereid tot het staakt-het-vuren en moedigde de Staten-Generaal aan geen oorlogsbelasting meer te betalen. Het Spaans bestuur was volledig in diskrediet gevallen, zowel bij soldaten in dienst van Spanje als bij de bevolking. 

Onafhankelijkheid van de Verenigde Provincies

Onafhankelijkheid van de Verenigde Provincies en de ondergang van de Zuidelijke Nederlanden (1581-1595).

De Verenigde Provinciën, de Noordelijke Nederlanden, organiseerden zich als een onafhankelijke Staat met Het Calvinisme als staatsgodsdienst en tolerantie voor andere christenen, indien zij hun godsdienst privé beleden. Maar ook Vlaanderen bleef calvinistisch en de meeste steden hadden er een calvinistisch bestuur. 

Pagina's

Abonneren op RSS - Geschiedenis