Geschiedenis

Hartelijk dank

Hartelijk dank aan Cnocke is hier en met name aan zijn voorzitter Danny Lannoy,

Speciaal ook dank aan de auteur Paul. B. Mattelaer
zoon van wijlen E. Mattelaer ereburgemeester van Knokke-Heist

(Indien u gebruik wil maken van het geheel of delen van dit artikel, wees dan zo correct om toelating te vragen aan "Cnocke is hier")
Bron van dit artikel: Cnocke is hier: 
Jaargang 2011, tijdschrift 48 a en Jaargang 2012, tijdschrift 49 a

Inleiding

De voorouders van de Lippens van Moerbeke leefden in Eeklo. 
In de 16de  eeuw hadden ze er belangrijke bestuurlijke functies in Eeklo. Het patroniem Lippens, werd in de 13de  en 14de eeuw Lyppiins, Lippin, Lippin, Lippiin of Luppins, in de 15de  en 16de eeuw Luppins en Lippins en op het einde van de 16 de eeuw Lippens geschreven. 
In de oude tijd bestond geen officiële spelling van het gebruikelijke Diets(Oudnederlands). De spelling hing af van de griffier die de akten schreef.

De omstandigheidsgeschiedenis van de familie Lippins

Deel 1 Eekloo, 13de tot de 16de  eeuw : Paul. B. Mattelaer

Mogelijke voorouders

Clais Lyppiins, °ca 1250, Schepen van Eeklo in 1305
Boidin I Lyppius, filius Claes , °ca 1270, Schepen van Eeklo in 1309
1. Boudine II Boidinszone Lippin, ° vóór 1300, Schepen van Eeklo in 1325,
2. Jan Lippin, filius Boydin, Schepen van Eeklo in 1327, broer van Boudine II
Jan Lippin, zoon van Boudin, schepen van Eeklo in 1347
Boudin Lippiin, schepen van Eeklo 1361

Bewezen voorouders

De 13de eeuw

De stichting van de Stad Eeklo. Het bestuur van Eeklo.

Eeklo behoorde tot de Kasselarij van Brugge, het Vrije van Brugge genaamd, maar lag bij de grens van de Kasselarij van Gent. De Eeklonaars spraken in die tijd met een Brugs accent. 

De 14de eeuw.

Met de Brugse Metten (feb.1302) kwam het tot een zware botsing.
Daarop stuurde Philips de Schone een zwaar gewapende cavalerie naar Kortrijk. 
Dampierre en het Vlaamse leger versloegen de Fransen bij de Guldensporenslag bij Kortrijk (juni 1302). 
De milities uit Het Vrije, waaronder de Eeklose Rooirokken, waarvan sommigen mogelijk in dienst van de Lippins, stonden onder Brugs bevel. 

Philips de Stoute (1384-1404)

Het Bourgondisch tijdperk (1384-15O6).
De eerste gedocumenteerde voorvaderen.

Philips de Stoute, (°1342 †1404), Fransgezind, erfde in 1384 door zijn huwelijk met Margaretha van Male, dochter van Lodewijk van Male het Graafschap Vlaanderen, Artesie, Franche-Comté en Henegouwen. 
In de periode 1379-1437 heerste er opnieuw een constante vete tussen Gent en Brugge met herhaalde verwoestingen van Eeklo. 

Philips de Goede (1419-1467)

Philips de Goede, (°1396 + 1467) was hertog van Bourgondië en Franche-Comté, États de pardeça, of landen van herwaerts en landsheer van Vlaanderen, Brabant, Namen , Limburg, Holland en Zeeland, Etats de par-dela of landen van derwaerts. Hij legde de basis van de natievorming in de Nederlanden. 
Omdat de Koning zijn vader had vermoord, moest hij voortaan geen leenhulde brengen aan de Franse kroon en werd hij Prins van zijn vorstendom. 

Karel de Stoute (1467-1477).

Hertog Karel (°1433 + 1477), ook Dietstalig, was een begaafd man, maar nam grote risico's. Dat gedrag bezorgde hem zijn bijnaam "le Téméraire". 
In 1469 bezochten de Hertog en zijn gemalin Eeklo. Het onthaal was feestelijk en vele presentwynen werden geschonken aan hun gevolg.
Karel droomde ervan de landen van her en der te verenigen als een natie, los van Frankrijk. 
Voor deze militaire ondernemingen moesten de steden bijzondere belastingen betalen en manschappen leveren voor het leger. 

De jeugd van Meester Jacob II Lippins.

Een maand na de dood van Karel de Stoute erkende de Staten-Generaal van de Nederlandse gewesten Maria als Gravin van Vlaanderen (°1457 + 1482) maar ze was gedwongen het Groot Privilegië te tekenen waardoor de oude privilegiën van Gent en Brugge werden hersteld en de spons geveegd over al de schulden en belastingen. De gezagsdragers regeerden voortaan in de taal van de streek: in Vlaanderen, Diets.  In de loop van de 15de en 16de  eeuw werd de woltextiel vervangen door lijnwaad.

Pagina's

Abonneren op RSS - Geschiedenis