Evolutie

Dijkbreuk veroorzaakt te lage waterstand in Zwin.

woensdag, 27 april, 2005

Vorige week is een serieuze bres ontstaan in een dijk tussen de westelijke meertjes en de afwateringsgeul van het Zwin. Hierdoor is de waterstand in het schorre- en slikkengebied veel te laag. Bij laag tij komen sommige stukken zelfs droog te staan en dat is nefast voor fauna en flora. 
Elk jaar treden wel kleine dijkbreuken en bresjes op in het Zwin die snel vermaakt worden, maar vorige week heeft de zee een grote breuk van enkele meters geslagen. 

Gidsen in het Zwin verpozen in Mongoolse Ger.

dinsdag, 22 maart, 2005

Sinds gisteren prijkt er in het Zwin een authentiek Mongoolse nomadentent.
De tent, een 'ger' in het Mongools of 'yoert' in het Russisch, blijft er tot na de zomer staan. 
Normaal wonen Mongoolse gezinnen in zo'n tenten, maar in het Zwin zal de tent gebruikt worden als rustpunt bij gidsbeurten.
De grote tent past niet alleen mooi in de omgeving, het is ook ideaal geschikt voor het winderige weer aan de kust. 
«Dit soort tent wordt al eeuwenlang gebruikt door de nomaden in de steppen van Mongolië.

Eerste ooievaars vertrokken uit Zwin

donderdag, 12 augustus, 2004

De jaarlijkse ooievaar trek naar het zuiden is gestart.
Tussen 10 en 20 augustus vertrekken de ooievaars vanuit ons land massaal naar de overwinteringsgebieden in Noord-Afrika. 
Ook de jonge ooievaars die dit jaar werden geboren, maken zich klaar voor hun eerste (gevaarlijke) tocht naar het Zuiden.
In België zijn er dit jaar 74 jonge ooievaars klaar om de trek aan te vangen.
Merkwaardig genoeg vertrekken de jongen zo'n 10 dagen vroeger dan hun ouders. Volgens Natuurpunt is er dit jaar een record aan uitvliegende jongen. 

Conservator ringt ooievaars in het Zwin

maandag, 21 juni, 2004

De ooievaars die dit jaar geboren zijn in het Zwin, werden dit weekend geringd. 
"Dit jaar zijn er elf jongen geringd in het Zwin. Dat zijn er twee meer dan vorig jaar. Het meest succesvolle nest heeft drie jongen.
Toch is voorzichtigheid geboden. 
Alhoewel ooievaars tot dertig jaar oud kunnen worden, bedraagt de overlevingskans tijdens het eerste jaar amper dertig procent". zegt Zwinconservator Kris Struyf. 
De meeste jongen zijn rond de zes weken oud. Die piepjonge ooievaars zijn bijgevolg nog zwak en hulpeloos. 

Rapport voor modernisering vogelpark Zwin goedgekeurd.

woensdag, 9 juni, 2004

De Vlaamse overheid heeft het milieueffectenrapport (MER) voor de uitbreiding en modernisering van het bezoekerspark van het Zwin goedgekeurd.
Nu kunnen we verder gaan met onze plannen voor het vogelpark en de modernisering in detail uitwerken, zegt conservator Kris Struyf. 
Dan is het enkel nog wachten op de milieu- en bouwvergunningen. Het Zwin wil het verouderde vogelpark uitbouwen tot een modern bezoekerscentrum. 
Ook zou er een 'ecohuis' komen, dat dienst zal doen voor de opvang en verzorging van inheemse vogels.

Zwincommissie heeft plan klaar om verzanding aan te pakken.

woensdag, 24 december, 2003

De Internationale Zwincommissie, een werkgroep van Nederlandse en Vlaamse experts, heeft een plan opgesteld om het Zwin als natuurgebied te vrijwaren.
Die commissie had de opdracht gekregen om een oplossing te vinden voor de voortschrijdende verzanding van de Zwingeul. Na een studie werd het plan door de hele commissie goedgekeurd.
Het plan stelt dat er heel wat ingrijpende maatregelen nodig zijn om de Zwingeul te redden. 
Een eerste raming van de kostprijs bedraagt 41 miljoen euro, die billijk over Vlaanderen en Nederland zou verdeeld worden.

Nederland voert baggerwerken uit in de Zwingeul.

vrijdag, 28 november, 2003

In opdracht van de Nederlandse Rijkswaterstaat is een aannemer bezig met het uitbaggeren van de zandvang in de Zwinmonding op Nederlands grondgebied.
Om de voortdurende verzanding van het Zwin tegen te gaan, moet dit elke twee á drie jaar gebeuren.
De aannemer legt af en toe een voorlopige dam aan om makkelijker te werken. 
Dit heeft als aangenaam neveneffect dat wandelaars op bepaalde momenten van de dag naar Nederland kunnen stappen zonder natte voeten te krijgen. 
De Zwingeul vormt de grens tussen België en Nederland. 

Modernisering Zwin moet samengaan met natuurherstel.

zaterdag, 13 december, 2003

Natuurpunt Knokke-Heist is niet tegen de modernisering van het vogelpark van het Zwin maar stelt zich wel vragen over de invloed op de natuurwaarde van het reservaat. 
Het huidige concept van het vogelpark is inderdaad voorbijgestreefd en aan vernieuwing toe, maar bij de modernisering moet rekening gehouden worden met het feit dat het vogelpark in de kern van beschermd natuurgebied ligt. De uitbreiding van het vogelpark mag niet ten koste gaan van het reservaatgedeelte of de omliggende gronden. 

Pagina's

Abonneren op RSS - Evolutie