Evolutie

Bezoekers teleurgesteld in het Vogelpark van Het Zwin

maandag, 10 november, 2008

Het merendeel van de bezoekers aan Het Zwin verlaat het natuurpark teleurgesteld.
Dat blijkt uit het gastenboek van het vogelpark. Veel commentaar is er op het feit dat het park er slordig bijligt, zeker in vergelijking met een aantal jaar geleden, toen het vogelpark nog in handen was van Compagnie Het Zoute. 
De meeste vogelkooien staan leeg en zijn totaal verouderd. Verder zijn wilde vogels nog amper te zien. Daarnaast stoort het veel bezoekers dat er geen cafetaria meer is. 

Burgemeester Lippens eist garanties rond ontpoldering

donderdag, 23 oktober, 2008

Onze gemeente wil dat er maximum 120 hectare wordt ontpolderd in de Willem-Leopoldpolder op de grens van Knokke-Heist met Cadzand. 
Een delegatie van het schepencollege heeft dat meegedeeld aan Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V).
De ontpoldering moet er komen om het Zwin te redden. Maar het is ook een compensatie voor de verbreding van de Westerschelde.

Het Zwin als themapark tegen 2012 klaar

dinsdag, 21 oktober, 2008

De Provincie West-Vlaanderen is van plan om op korte termijn het vogelpark van Het Zwin volledig te renoveren. 
"Ook de Koninklijke Villa zal vermoedelijk worden gesloopt", zegt gedeputeerde Jan Durnez in een reactie.
Het Horeca gedeelte is onlangs in aanbesteding gegaan voor slechts 100 € per maand. Dit moet de uitbater allicht de mogelijkheid geven om ook zelf te investeren. 
Het themapark concept blijft behouden. Reeds tegen 2012 moet het park volledig zijn aangepakt. 

Eerherstel voor de Tobruk

donderdag, 4 september, 2008

Door grootschalige natuurbeheerwerken wordt het oorspronkelijke duinengebied van ‘Tobruk’ in alle eer en glorie hersteld, waardoor de biodiversiteit weer enorm zal toenemen!
Het deelgebied ‘Tobruk’ van het Vlaams Natuurreservaat ‘De Zwinduinen en –polders’ te Knokke-Heist bestaat vandaag uit een aangeplant bos met voormalige zandwinningspoelen. 
Deze vijvers vormden een dertigtal jaren geleden nog zoetwaterplassen vol leven, maar zijn aan het toegroeien en aan het verlanden. 

Geitjes grazen in Zwinduinen

woensdag, 20 augustus, 2008

Natuurproject herstelt natuurlijke biotoop

Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur, Hilde Crevits (CD&V) heeft gisteren in de Zwinduinen vier geitjes losgelaten.
De duingeitjes passen in het natuurontwikkelingsproject Zeno van het agentschap Natuur en Bos. 
Zeno (Zwinduinen Ecologische Natuurontwikkeling) is een natuurontwikkelingsproject dat wordt uitgewerkt in het Vlaams natuurreservaat Zwinduinen en polders. 
Het hoofddoel van het project is de verdwenen waardevolle biotopen van duinen en de overgang van duin naar polder te herstellen.

Vogels live geringd in Zwin

woensdag, 13 augustus, 2008

Het provinciaal natuurpark Zwin in Knokke-Heist pakt vanaf vrijdag uit met een opmerkelijke primeur voor België. In het park is een veldstation Geïnstalleerd waar zangvogels dagelijks 'live' geringd worden.
Dat is uniek, want dat werk gebeurt meestal verborgen in het struikgewas.
Het vogelringstation wordt gecoördineerd door conservator Kris Struyf en vogelringer Ivan Goethals.
Vanaf vrijdag zullen ze het publiek dagelijks tonen hoe zangvogels geringd worden.

Ooievaars krijgen ring om de poot

dinsdag, 24 juni, 2008

In het provinciaal reservaat het Zwin in Knokke-Heist heeft een tiental jonge ooievaars een ring met een uniek nummer rond de poot gekregen. 
'Zo kunnen we de ooievaar volgen als hij naar het zuiden trekt', zegt conservator Kris Struyff. 
'De jonge ooievaars zijn begin mei geboren en verlaten eind augustus of begin september het nest', zegt Kris Struyff, conservator van het Zwin.
'Nu ze nog niet kunnen vliegen, ringen we ze. Het was geen uitstekend broedseizoen. Een paar jongen zijn gestorven en enkele eieren zijn uit het nest gevallen. 

Straks wandelen met iPod in Het Zwin.

zaterdag, 20 oktober, 2007

In de begroting voor volgend jaar heeft de provincie heel wat geld over voor de modernisering van het provinciaal natuurpark Het Zwin in Knokke-Heist. 
Op het programma staan onder meer ecodagen voor scholen. een doorgedreven gidsenwerking en een heuse iPod-wandeling voor toeristen. 
Conservator Kris Struyf is blij met de nieuwe plannen. Telkens nieuwe initiatieven nemen is nodig om de bezoekers te blijven boeien, zegt hij.
De conservator belicht voor ons kort de nieuwe projecten.

Natuurherstel De Zwinduinen gestart.

zaterdag, 8 september, 2007

Werken in reservaat tussen Het Zoute en Het Zwin duren tot 2010.

In het Vlaamse natuurreservaat De Zwinduinen en -polders is gisteren de eerste spadesteek gegeven voor de herstelwerken.
De voorbereidingswerken zijn sinds december 2006 aan de gang. De opknapbeurt duurt nog tot december 2010.
De Zwinduinen en -polders bevinden zich tussen de Knokke wijk Het Zoute en het provinciale natuurpark Het Zwin en zijn ruim 220 hectare groot.
Het reservaat maakt deel uit van het Natura 2000 netwerk, een Europees netwerk van beschermde gebieden.

Koeien grazen in het Zwin.

donderdag, 9 augustus, 2007

Sinds dinsdag grazen vijftien koeien in het Zwin.
Het Agentschap voor Natuur en Bos wil daarmee de overwoekering van de schorren door strandkweek, een agressieve grassoort tegengaan. Voorlopig gaat het nog om een experiment. 
Het Vlaamse Gewest kocht het Zwin aan in het najaar van 2006. Het 180 hectare grote natuurgebied wordt sindsdien beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos.
Voor het begrazingsexperiment bakende het Agentschap een zone van 25 hectare af.
Bij springtij kunnen de koeien uitwijken naar hogere gedeelten.

Pagina's

Abonneren op RSS - Evolutie