Eerste steenlegging Zwincentrum.

dinsdag, 23 september, 2014

Er bestaat geen twijfel dat er vlugger een nieuw Zwincentrum zal zijn, dan een nieuw casino.
Op zaterdag 27 september leggen de Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van het Vlaamse Gewest, de eerste steen voor het nieuwe Zwin Natuurcentrum. 
Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos heeft de ambitie om in het voorjaar van 2016 het nieuwe Zwin Natuurcentrum te openen en de exploitatie ervan te kunnen opstarten.
Er zal een herinrichting van het natuurpark worden gerealiseerd. 
Tevens voorziet men een bezoekerscentrum en een kijkcentrum waarin recreatieve of educatieve beleving van de Zwinnatuur, en in het bijzonder de vogeltrek, zal worden aangeboden.
Het bezoekerscentrum wordt de toegangspoort tot het natuurpark en de Zwinvlakte. 
In de dijk tussen het natuurpark en de Zwinvlakte ingeplant zal zelfs bij slecht weder de mogelijkheid bestaan om de Zwinvlakte, het getij, de vogels en de planten te ervaren.