De omstandigheidsgeschiedenis van de familie Lippins

Deel 1 Eekloo, 13de tot de 16de  eeuw : Paul. B. Mattelaer

Mogelijke voorouders

Clais Lyppiins, °ca 1250, Schepen van Eeklo in 1305
Boidin I Lyppius, filius Claes , °ca 1270, Schepen van Eeklo in 1309
1. Boudine II Boidinszone Lippin, ° vóór 1300, Schepen van Eeklo in 1325,
2. Jan Lippin, filius Boydin, Schepen van Eeklo in 1327, broer van Boudine II
Jan Lippin, zoon van Boudin, schepen van Eeklo in 1347
Boudin Lippiin, schepen van Eeklo 1361

Bewezen voorouders

 • Jan I Luppins °ca. 1410, ca. 1452/53 in Damme
 • Jacob 1, 2.Loy (Eloy) Lippins † ca. 1494
 • Jacob 1 Lippins °ca 1430 ; Deken van de handbooggilde
  Jan II, Clare. in Assenede in 1468, Filomena, Anna
 • Jan I Lippins fs Jacobs, ca. °1455, Buitenpoorter van Brugge
  Mer Jacob II, fs Jans,
 • Meester Jacob II °ca. 1470 † 1534, Jurist, Voorschepen, Schepen, Baljuw en Ridder x Katheline Stommelins, fia Jehan, fs Joos, fs Jacob
 • Jan I Lippins x Pieryne Tys, schepen
 • Jan I Lippins,
 • Jan II (Janszone), chirurgijn, Protestants Burgemeester, Predikant x Martine Ymans, fia Clays Ymans (3 kinderen)
 • Jacob (Jaak), protestant x Tannekin Soetaert, zoon Pieter
 • Vincent x Lysbette Clayes
 • Lysbette x Jacob d'Herchere, schepen, †1572
 • Jacob III
 • Jacob III Lippins, schepen en baljuw (°ca 1500 U ca 1560) x Clara de Baets (1522), zuster van katholiek Baljuw Franchoys de Baets
 • Franchyne x Pieter van Speybrouck
 • Catheline x Willem Mannins (†1570, (Jacob d'Herchere voogd van 3 kinderen)
 • Danneel, Maria x Baldwin Craeye, dochter Maykin,
 • Anna (Tannekin) x Aernould Dierkins, fs Ernaud
 • Jacob IV
 • Jan x Gheerardyne van den Hende, dochter van Pieter x Cornelia Hellin, zuster van Nicolas Hellin (Raad van Vlaanderen):
 • Plilips en Jan
 • Jacob IV Lippins (°ca 1530)  x Joozyne de Meester (Smeester) 1545;† Axel 1565
  Jan, Adriaen, Pieter, Catheline, Maria (Mayken)
 • Pieter Lippens U Assenede 1598, schepen Assenede x Elisabeth Ghysele