Bouwdossier

Meerderheid van de stemmers zijn voor de bouw van nieuw casino

dinsdag, 27 oktober, 2009

Woordvoerster van het Casinoplatform Kathleen van der Hooft is tot nu toe tevreden met de tendens die volgens de tot nu toe uitgebrachte stemmen over de bouw van het nieuwe casino lijken te gaan.
Het Casinoplatform heeft gepleit voor inspraak van de bevolking in het prestigieuze casino project waarbij op het te renoveren casino een toren komt van 120 meter.
Dit bouwproject zal een grote impact hebben op het uitzicht van Knokke-Heist.

Wat zal er concreet gebeuren?

Het gemeentebestuur zal het Casino renoveren.
Dit zal geschat een kostenplaatje van minstens 20 miljoen euro kosten.
Indien het project van Steven Holl doorgaat geeft dit ons de kans, het oude Casino te restaureren en erboven een nieuw gebouw te plaatsen dat een internationaal baken is naar de toekomst.
De bouw van het gebouw zou zelf bedruipend moeten zijn en zou de gemeente geen euro kosten.
Het zal een mix aan functies zijn, van casino, hotel, appartementen, congres, tentoonstelling, schouwburg en nachtleven een meerwaarde zijn voor de aantrekkelijkheid van onze badstad.
De eerste peilingen tonen een meerderheid voor de bouw, zowel bij de inwoners als de niet inwoners.
Maar uiteraard kan er nog gestemd worden tot januari 2010.

Speelzaal casino krijgt facelift

vrijdag, 16 oktober, 2009

De speelzaal van het casino Knokke wordt momenteel grondig onder handen genomen.
Tot tien jaar geleden was het casino het paradepaardje van de kustgemeente, maar intussen heeft het veel van zijn glans verloren.
Vooral aan de kant van de zeedijk vertoont het gebouw heel wat gebreken.
Zeven jaar nadat het project voor de bouw van een nieuw casino werd voorgesteld, zijn er nog steeds geen onderhoudswerken uitgevoerd.
De groep Partouche is eigenaar van het casino en voert nu verfraaiingwerken uit in de speelzaal.
'Het is een publiek geheim dat het gebouw niet meer voldoet aan de huidige normen en niet meer functioneel is', zegt administratief en financieel directeur Marc Slabbinck.

'De grote zaal met 750 zitplaatsen is niet meer rendabel', zegt hij.
Voor de renovatie van zalen die niet vaak worden gebruikt, neemt de groep Partouche een afwachtende houding aan.
'Het project van het nieuwe casino werd zeven jaar geleden voorgesteld, maar tot nu toe is er nog geen steen verlegd.

Wij begrijpen dat zo'n grootschalig project verschillende fasen moet doorlopen, maar intussen vernemen wij via de pers hoe het dossier evolueert. Zakelijk bekeken is het dan ook logisch dat wij niet gaan investeren in de grondige renovatie van de feestzaal als op korte termijn de sloophamer wordt ingezet', zegt Slabbinck.
Gedurende de werken in de goktempel werd de speelzaal ondergebracht in de Magrittezaal. Halfweg november wordt de vernieuwde speelzaal opnieuw in gebruik genomen.
Hoeveel het kostenplaatje zal bedragen, weet financieel directeur Marc Slabbinck zelf nog niet.

Is renovatie casino nog wel de moeite?

zaterdag, 8 augustus, 2009

Nu Knokke-Heist de verwarmingsinstallatie van het Casino zal aanpakken, rijst de vraag of de gemeente nog wel kosten moet doen aan een gebouw dat allicht zal verdwijnen.
Anderzijds blijft het Casino toch een visitekaartje voor de gemeente, maar eentje dat er stilaan aftands uitziet.
«Akkoord, grote renovatiewerken dringen zich op, maar de vraag is of die nog wel aanvaardbaar zijn als hier binnen enkele jaren een nieuw Casino herrijst. zegt eerste schepen Maxim Willems (Gemeente belangen). Onder meer de gevel, de feestzaal en de speelzaal zijn in slechte staat. Het ooit zo geroemde Casino is slechts nog een schim van wat het ooit was.
Wij willen ook graag dat de gevel in orde gezet wordt, net als de feestzaal of speelzaal.
De realiteit leert dat de problemen veel groter zijn dan dat. Eenmaal je begint te renoveren, dan kun je net zo goed alles veranderen. Het kostenplaatje daarvoor loopt op tot 20 miljoen euro.
Een bedrag dat je in het licht van een nieuw Casino onmogelijk kan spenderen.»

Volgens Willems zal enkel de speelzaal echt aangepast worden, omdat een Casino nu eenmaal niet zonder kan.
Ondertussen lijkt heter sterk opdat de actievoerders tegen het project van Steven Holl voldoende handtekeningen verzamelen om een volksraadpleging te houden.
«We hebben destijds de afweging gemaakt: ons casino opnieuw in orde zetten, of ruimte maken voor een nieuw project.
Er is gekozen voor het tweede. 'The sky is the limit'. Nu is het aan de architect om zijn project mogelijk te maken.»

Referendum over nieuw casino?

donderdag, 6 augustus, 2009

Oppositie gestart met inzamelen 3.400 handtekeningen

Oppositiepartijen Groen!, Open Vld en sp.a verspreiden formulieren waarop bewoners kunnen tekenen voor een volksraadpleging. Die zou worden gehouden rond de ontwerpplannen voor het nieuwe casino van de New Yorkse architect steven Holl. Het stadsbestuur spreekt van verspilling.

«We polsen in het najaar zelf al naar de mening van de bewoners», reageert eerste schepen Maxim Willems.

De plannen voorde bouw van het nieuwe casino deden al heel wat stof opwaaien. Alle partijen zijn het er over eens dat het huidige casino aan renovatie toe is, maar het plan met een 100 meter hoge toren met daarin ook appartementen, is omstreden en kan op weinig bijval rekenen van het Buurtcomité.
Ook de oppositiepartijen Open Vld, sp.a en Groen kanten zich tegen de plannen en bundelden de krachten in het Casinoplatform. De vereniging wil nu handtekeningen verzamelen bij de inwoners om zo een volksraadpleging af te dwingen.
«Het gaat om een genummerde lijst waarop mensen hun naam, woonplaats, leeftijd en uiteraard een handtekening kunnen plaatsen», zegt Staf Dujardin van Groen!.
«Belangrijk is dat de ondertekenaars ouder zijn dan zestien jaar en inwoner van Knokke.
We moeten aan 10% van de bevolking geraken, dus 3.400 stuks.»

“Onverantwoord”

De verspreiding van de formulieren startte gisteren.
«We leggen ze bij handelaars en privépersonen. Het is afwachten of het een succes wordt», zegt Kathleen van der Hooft (Open Vld). Bij de lijst ligt een brief waarin het Casinoplatform de voor- en nadelen van beide pistes (gewone renovatie en project met toren) opsomt.
«Een referendum hoeft de bouw van de toren niet uit te sluiten», zegt van der Hooft.
«Het kan ook een bekrachtiging in die richting betekenen. De gemeenteraad kan een volksraadpleging als adviserend of als bindend interpreteren.».,

Bij Gemeentebelangen wordt sceptisch gereageerd op de actie van de oppositiepartijen.
«Vanaf november start in cultureel centrum Het Scharpoord een stedenbouwkundige tentoonstelling rond het project. Daar is de oppositie van op de hoogte. Via een computersysteem. die we linken aan de identiteitsgegevens, laten we de mensen dan hun mening geven over het casinoproject», zegt eerste schepen Maxim Willems.
«De mensen hebben drie maanden om te reageren, want de expo loopt tot midden januari. Het systeem is computergestuurd en kost weinig geld.
Een volksraadpleging kost de gemeente wel handenvol geld. Bewoners moeten via brief worden ingelicht en alles moet op één zondag tussen 8 en 13 uur geregeld worden. Tot slot moet alles nog handmatig gecontroleerd worden. Onverantwoord in tijden van crisis.»

Ondernemers willen een nieuw casino en een referendum

Een aantal ondernemers hebben de handen in elkaar geslagen en hebben PROCA opgericht, wat staat voor “pro casino”. De groep ontstond als reactie op het casinoplatform die via een petitie handtekeningen wilt verzamelen om een referendum af te dwingen bij het gemeentebestuur.
Proca zal de komende weken campagne voeren  “voor” het nieuwe casino en “voor” het referendum.
“Goed bestuur is volgens ons als politiekers de moed hebben om aan de bevolking hun mening te durven vragen voor de bouw van een nieuw casino.
Ik kan me moeilijk inbeelden dat één Knokke-Heistenaar tegen een nieuw casino kan zijn”, besluit Didier Deschacht.
Intussen reageerde Staf Dujardin op de aanval van Vlaams Belanger Frank Desmet in een artikel van Kneistikrant.

“Politieke spelletjes ?

Ik ben al in 2004 uit eigen beweging uit de politiek gestapt en zal er niet meer in terugkeren. En voor spelletjes ben ik te oud geworden, zegt Dujardin.
Frank Desmet kan misschien ook de petitie tekenen. Dan kan hij zich gewoon voor of tegen het ambitieuze Casinoproject uitspreken. Laat ons ieder op onze manier ons best doen en niet teveel tijd verliezen met het kwade in de medemens te zien” besloot Staf Dujardin zijn reactie in onze krant.

Vlaams Belang ziet politieke spelletjes achter het Casinoplatform

Gisteren waren er nogal wat reacties op de start van de petitieactie rond het nieuwe Casino in onze badstad. Ook Frank Desmet, fractieleider van het Vlaams Belang reageerde naar de redactie van Kneistikrant.
“De drie personen achter het casinoplatform behoren alle drie tot een bepaalde politieke partij, zegt Desmet.
Eén verkozen gemeenteraadslid en twee gebuisde politiekers. Socialisten en groenen waren niet meer gewenst door de lokale bevolking en dus ook niet verkozen . 
Nu proberen ze via het "Casinoplatform" terug voeling te krijgen met de lokale politiek.
Mijnheer Dhondt als ik me goed herinner was de Socialistische Partij in de vorige legislatuur voor het project omdat het de lokale tewerkstelling zou bevorderen”, zegt Desmet.
De Vlaams Nationalisten zijn ook niet mals voor Kathleen van der Hooft.
“in de vorige legislatuur heb ik van Kathleen van der Hooft nooit een woord protest  gehoord en in de gemeenteraad was er ook nooit sprake van het stokpaardje van de Open Vld een – referendum -.   Integendeel u en uw collega gemeenteraadslid van Open VLD helpen via het AGSO verder het Casino uitwerken”, aldus nog Vlaams Belanger Frank Desmet.
De partij is van oordeel dat het Casinoplatform een puur politiek spel is en dat het project hierdoor vertraging zal oplopen en de lokale bevolking onnodig veel geld zal kosten. Toch laat de partij in het midden wat hun standpunt is inzake dit dossier.

Komt er toch een referendum rond de bouw van het nieuwe Casino?

Open VLD lanceerde een aantal maanden geleden een oproep in de gemeenteraad om een volksraadpleging te houden over de plannen voor het nieuwe casino.
Om echter zo een referendum op poten te zetten moeten er aan een aantal eisen voldaan worden die in een gemeentedecreet zijn ondergebracht.
Zo moeten de diverse organisaties  tien procent van de 29.194 inwoners die ouder zijn dan 18 jaar, achter hun idee kunnen scharen en iets meer dan 3000 handtekeningen verzamelen.
Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, zou dit meteen het eerste referendum zijn in de badstad.

Bewoners blijven gekant tegen casinoproject

Buurtcomité heeft vooral bezwaren tegen hoogte van de toren
De gewijzigde plannen voor het nieuwe casino blijven voor het buurtcomité onaanvaardbaar.
'Het is een megalomaan project en houdt geen rekening met de economische omstandigheden', zegt Albert Geeraert.

Na de eerste negatieve resultaten rond de windturbulentie voor het casinoproject liet het gemeentebestuur een nieuw onderzoek uitvoeren door een Londens studiebureau.
Testen in een windtunnel gaven aan welke wijzigingen er moesten worden aangebracht om minder effect te hebben van de wind. Openingen op verschillende niveaus, een andere oriëntatie, het reduceren van de breedte en het verschuiven van de toren naar achter moeten de windturbulentie tot aanvaardbare proporties brengen.

Volgens het buurtcomité hebben de gewijzigde plannen een paar positieve elementen, maar ze blijven gekant tegen het project.
'De vermindering van de breedte is positief voor het zicht vanuit de appartementen aan het casino.
Ook de vermindering van de staart en het behoud van het plein van de Canadasquare is een positief element', zegt Albert Geeraert.

Ondanks deze positieve gegevens blijft het buurtcomité gekant tegen het project.
'Negatief is dat door de geplande wijzigingen de toren ongeveer 15 meter hoger wordt om het oorspronkelijke volume te behouden. De omwonenden hebben misschien iets minder last van schaduwvorming, maar de negatieve effecten blijven.
Voor het strand zal de toren rond de middag een schaduw afwerpen, zodat die strandzone niet meer aantrekkelijk zal zijn. Verder kan het project de aanzet zijn voor verdere hoogbouw in de badstad. Daarbovenop wordt de financiering een bijna onmogelijke opdracht, omdat er absoluut geen rekening wordt gehouden met de economische omstandigheden en het huidige overaanbod van appartementen in de badstad.
Woontorens veranderen grondig het karakter van de omgeving en de ervaring leert dat ze zorgen voor leegstand, verloedering en verhoging van criminaliteit.
Verder blijven er vragen rond de veiligheid, maar we beschikken momenteel over onvoldoende gegevens om ons daar definitief over uit te spreken.
De nieuwe resultaten van de studie worden vrijgegeven in het milieueffectenrapport, dat wij grondig zullen bestuderen', zegt Albert Geeraert.

Het buurtcomité is voorstander van een volksraadpleging, maar burgemeester Lippens lijkt niet geneigd om een referendum te houden.
'Een officieel referendum beperkt zich tot de lokale, autochtone bevolking met officiële verblijfplaats in de kustgemeente. Duidelijk is dat in de omgeving van het casino de grote meerderheid van de bewoners tweedeverblijvers zijn. Deze groep heeft een belangrijk aandeel in de groei en bloei van de badstad.
Naast de belasting op de tweede verblijven zijn zij de belangrijkste klantengroep voor horeca en middenstand. Wij pleiten niet alleen voor een wettelijk georganiseerd referendum, maar ook voor een raadpleging van de tweedeverblijvers', besluit Albert Geeraert.

Groupe Partouche verkoopt haar vel (te) duur

dinsdag, 12 mei, 2009

Het ziet er naar uit dat men bij de Franse Groupe Partouche het onderste uit de kan wenst te halen bij de verkoop van de twee hoeken van het Casino Knokke.
Volgens een interne bron bij Partouche zou het concern de hoeken willen verkopen aan het gemeentebestuur of een investeringgroep voor een kleine 20 miljoen euro.

Bij de realisatie van het nieuwe casino is het belangrijk dat de hoeken zijn opgenomen in het pakket.
Het contract tussen de Groupe Partouche en het Gemeentebestuur zou nog lopen tot 2017.
Tegen die tijd zou het nieuwe casino er moeten staan tenzij een referendum roet in het eten gooit.
Volgens experts is de vraag van Groupe Partouche niet onredelijk , maar is het vooral de bedoeling om intern hun cijfers op te trekken tegenover de directie in Frankrijk.

Casino Knokke wordt 112 meter en zou af zijn in 2015

donderdag, 19 maart, 2009

Woensdagavond werd het aangepaste ontwerp voorgesteld van de architecten Steven Holl en Buro 2 voor het nieuwe Casino Knokke.
Het slankere gebouw rekent af met de meeste bezwaren van de omwonenden maar wordt wel 112 meter hoog, dat is 14 meter méér dan in de vorige plannen.
Het gebouw krijgt een ietwat andere oriëntering en wordt op het niveau van de appartementen in de zijstraten voorzien van een insprong. Daardoor krijgen de omwonenden vrij zicht op zee, zoals nu het geval is.

Verder werd ook de storende staart van het gebouw aangepakt. Die werd fors ingekort en verdwijnt bijna helemaal onder de grond. Dat betekent dat ook de multifunctionele zaal voor 2.000 personen achter het huidige Casino onder de grond komt, net als de parkeergarage. Voor de rest zijn er binnenin het gebouw weinig veranderingen.
Hoe de meeste etages worden ingedeeld zal trouwens van de uitbater afhangen.

De herwerkte plannen werden ondertussen uitgetest in een windtunnel in Londen en het blijkt dat met het nieuwe ontwerp alle turbulentieproblemen verdwenen zijn.
De aangepaste plannen hebben bovendien een positief effect op de schaduwvorming rond het gebouw.
Burgemeester Lippens zei dat men ook een punt zal maken om ecologische spitstechnologie te gebruiken voor ondermeer de verwarming van het gebouw.
De komende maanden wordt ondermeer nog werkt gemaakt van het milieueffectenrapport.
Begin volgend jaar wil men de markt opgaan om geschikte investeerders te zoeken.
De bedoeling is om met de eerste bouwactiviteiten te starten voor het verlof van 2012.
Het nieuwe Casino zou af zijn in 2015.

Het Buurtcomité Casino blijft inmiddels gekant tegen de geplande hoogbouw. Ook zijn de leden niet overtuigd dat met het nieuwe ontwerp het turbulentieprobleem opgelost wordt.
Ze overwegen een technisch onderbouwde tegenexpertise te laten uitvoeren.

Casinoproject gaat door.

vrijdag, 6 maart, 2009

Architect Steven Holl paste zijn plannen voor het nieuwe casinogebouw in Knokke aan.
Het gemeentebestuur gaat nu op zoek naar investeerders.
'Ik geloof nog altijd dat het nieuwe casino er komt', zegt burgemeester Lippens.
Tegen de spectaculaire plannen van de Amerikaanse architect Steven Holl voor een nieuw casinogebouw aan de overkant van de ingang van La Réserve is er al lange tijd veel protest.
Maar het gemeentebestuur van Knokke-Heist blijft achter het project staan.

'Ik denk dat het nieuwe gebouw er zal komen', zegt burgemeester Leopold Lippens (GBL).
'Een studie toonde aan dat de wind gevaarlijke situaties zou kunnen veroorzaken rond het gebouw.
Daarom heeft de architect nu de plannen aangepast.'

Volgens Lippens gaat Knokke-Heist nu op zoek naar investeerders.
'We zullen wel alles doen om de bouw mogelijk te maken, maar als gemeente zullen we zelf geen euro in het gebouw investeren', zegt Lippens.
'Nu moeten we zien of er interesse is in de privé-sector om het nieuwe casino te bouwen.'
Het nieuwe Knokse casino moet een 100 meter hoge toren worden dat in zijn vorm aan een gigantisch zeilschip doet denken.

Casinotoren boven de 100m ?

De gemeente Knokke-Heist is van plan om komende woensdag de nieuwe plannen voor het Casino Knokke bekend te maken.
Het blijkt ondertussen dat de Amerikaanse architect Steven de turbulentie wil wegnemen door een opening te voorzien in het torengebouw.
Door het aanbrengen van een windschacht gaat echter een stuk bouwvolume verloren.
Ten einde de verloren capaciteit terug te winnen wil men mogelijk het gebouw boven de 100 meter laten uitstijgen. Het zou dan de hoogste constructie aan onze kust worden.

Knokke-Heist gaat door met casinoproject

maandag, 12 januari, 2009

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist gaat door met het casinoproject. Dat heeft burgemeester Leopold Lippens gezegd.
Eerder maakte de burgemeester tijdens de gemeenteraad bekend dat een aantal geplande projecten door de crisis zou worden uitgesteld. De lijst met projecten die worden verdaagd, blijft nog geheim.
De verbouwing van het casino volgens de plannen van de Amerikaanse architect Steven Holl blijft volgens Lippens prioritair.
Het huidige casinogebouw in Knokke-Heist is dringend aan renovatie toe.
Vier jaar terug werd de internationale architectuurwedstrijd afgerond.
De jury koos het ontwerp van Steven Holl. Hij ontwierp een casinogebouw in de vorm van een zeilschip.
Het gebouw wordt 100 meter hoog. In het gebouw komen naast de speelzaal en de entertainmentruimtes ook een hotel en appartementen.
De architect is volgens Lippens momenteel bezig met de aanpassing van de plannen omdat er problemen konden ontstaan door de wind. De problemen worden weggewerkt.
De voorbereiding om een bouwvergunning te krijgen en financiers te vinden, gaan intussen verder.

 

Offertes welkom voor Casinoproject

zaterdag, 27 oktober, 2007

Privé-investeerders worden opgeroepen om te participeren in het : nieuwe Casinoproject in Knokke-Heist.
Ten laatste tegen maart 2008 wordt de investeringspartner officieel bekendgemaakt.
De grote lijnen liggen alvast in het ontwerp, zeker wat het spectaculaire uitzicht betreft.
Het ontwerp van Steven Holl, het groteske gebouw met de grote glaspartijen, blijft dus het uitgangspunt.
Vanuit verscheidene hoeken rees daartegen protest.
Maar tegen de bouw van de Eifeltoren was er eerst ook protest.
Achteraf kregen de initiatiefnemers niets dan lof, zegt toerismevoorzitter Danny Despiegelaere.
Het bedrijf of de organisatie die zal instaan voor de financiering moet kunnen meepraten over de invulling binnenin om het verkoopbaar te houden.

Buurtcomité casino verdeelt open brief aan Lippens over 22.000 brievenbussen.

vrijdag, 13 april, 2007

Het buurtcomité, dat strijdt tegen de komst van het nieuwe casino van Knokke, heeft een open brief geschreven aan burgemeester Lippens.
De open brief is verspreid in bijna 22.000 bussen in Knokke-Heist.
In de brief vraagt het actiecomité om echte inspraak bij het bouwproject van 100 meter hoog.
Tegelijk verspreiden ze ook een nieuwe affiche met de boodschap '(ver)nieuw(d)casino:ja. (woon)toren(s): neen.'

Het comité van buurtbewoners vecht al een tweetal jaar tegen de komst van wat zij 'een megalomane hoogbouwproject' noemen. Ze vrezen dat het nieuwe casino-ontwerp van Steven Holl het startsein is voor meer hoogbouw in Knokke-Heist.
«De bedoeling van de nieuwsbrief is eindelijk eens echte inspraak te vragen in de grote projecten met geld van de gemeenschap of waar Knokke ingrijpend veranderd wordt», zegt Albert Geeraert, voorzitter van het buurtcomité.

Ingrijpend

Met de uitleg dat de verkiezingsuitslag van 8 oktober een duidelijk referendum was, neemt het comité geen genoegen. Hoewel de onderzoeken naar de haalbaarheid van het nieuwe casino nog altijd lopen, vragen de buurtbewoners ook dringend duidelijkheid.
«Er wordt wel wat informatie gegeven, maar de bewoners en tweede verblijvers hebben nog steeds geen echte inspraak gekregen», zegt Geeraert.
«Er wordt van alles verteld, in positieve en negatieve richting, maar er is geen duidelijkheid. Daarom hebben we nu onze open brief over heel Knokke-Heist verspreid om de mensen wakker te maken. We willen iedereen duiden hoe ingrijpend Knokke zal veranderen na de komst van het nieuwe casino. Het zet de deur open naar meer torens in Knokke-Heist. Het belangt dus iedereen aan. Ik verwacht niet dat er al veel reactie zal komen van het gemeentebestuur, maar we willen de mensen op de feiten wijzen.»

Eerder haalde het comité al haar slag thuis in het vernieuwingsdossier van hotel La Réserve.
Na hun bezwaarschriften werd het geplande hotel met appartementcomplex drie bouwlagen kleiner. «Dat dossier blijven we volgen tot de bouwaanvraag ingediend is. Maar het is positief geëvolueerd. De gemeente heeft de regels moeten toepassen onder druk van de bezwaarschriften.
De Réserve wordt nu gebouwd volgens voorschriften die voor de site gelden, zonder uitzonderingen. Voor het casino is er wel geen Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), maar men moet daarom niet minder rekening houden met nadelige gevolgen van zo'n toren.»

Pagina's

Abonneren op RSS - Bouwdossier