Bouwdossier

Casino gaat ondergronds, huidig gebouw wordt evenementenhal

vrijdag, 15 december, 2017

Er is eindelijk een akkoord over de toekomst van het Casino in Knokke.
Tegen 2021 komt er een nieuwe speelhal onder de Canada Square.
Het huidige Casinogebouw verandert in een evenementenhal.
Volgende week donderdag wordt het voorstel goedgekeurd in de gemeenteraad.

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist en huidig concessionaris Napoleon Games bereikten na lang onderhandelen een akkoord over de uitbating en de toekomstige invulling van het Casino voor de komende dertig jaar.
Het speelgedeelte van het Casino verhuist naar een nieuwe ruimte die tegen 2021 gebouwd wordt onder de Canada Square.
Daar worden ook een parking en een nieuwe nachtclub ingepland.

51 miljoen euro

De plaats waar nu het Casino is, wordt vanaf 2021 ingericht als evenementenhal.
Het is nog niet duidelijk of er een volledige nieuwbouw of een grondige renovatie komt.
Met de overeenkomst is meer dan 51 miljoen euro gemoeid. ECK nv, het bedrijf achter Napoleon Games, krijgt een concessie van vijftien jaar (plus een optie op nog eens vijftien jaar) vanaf 3 juli 2018, gelijklopend met de nieuwe vergunning van de Kansspelcommissie.
Napoleon Games betaalt eenmalig 6,6 miljoen euro voor de nieuwe overeenkomst.
Aanvullend telt het nog eens 1,5 miljoen euro neer per concessiejaar (in totaal 45 miljoen euro voor 30 jaar).

Ook voor de gemeente zelf hangt er een stevig prijskaartje van 13,8 miljoen euro vast aan de plannen, voor de aankoop van de Canada Square en de bouw van het ondergronds Casino.
De kosten voor de nieuwe evenementenhal zijn daarbij nog niet inbegrepen.
“Het is een eerste stap in het hele Casinoverhaal en daar zijn we tevreden mee.
Samen met het plein en de huidige site wordt dit opnieuw een bruisende omgeving”, zegt Cathy Coudyser (N-VA), lid van de stuurgroep rond het dossier.

Nieuwe concessie casino

woensdag, 28 september, 2016

Momenteel zijn er drie kandidaten om het casino van Knokke uit te baten.
Tegen juni 2017 wordt de concessie voor de komende jaren toegewezen.
Als de nieuwe concessionaris aangeduid is, wordt ook verder gewerkt aan de toekomstplannen voor het nieuwe casinogebouw.

In juli 2005, maakte burgemeester Lippens bekend dat het nieuwe casino zou verwezenlijk worden volgens het plan van Steven Holl.
Ondertussen zijn we eind september 2016 en nog geen stap verder.
En nu wordt het juni 2017, wanneer de nieuwe concessionaris zal bekend zijn, alvorens stap voor stap zal verder aan de plannen zullen verder gewerkt worden.

De huidige concessie voor het Knokse Casino loopt in 2017 af.
De concessie brengt een aardige stuiver in de gemeentekas, want die moet minstens 6,6 miljoen euro bedragen.
Bovendien een jaarlijks te storten bedrag van 500.000 euro.
De concessie loopt voor 15 jaar, en is eventueel verlengbaar tot 30 jaar.
Huidig uitbater Napoleon Games is één van de drie kandidaten, maar ook concurrent Golden Palace aast op de concessie net als Infinity Gaming, de eigenaar van het casino in Dinant.
Tegen december 2016, moeten de kandidaten antwoorden op de voorwaarden die zij opgestuurd kregen.
In juni 2017 beslist de gemeente wie de concessie krijgt.

Eerder werd al beslist dat het oude casinogebouw plaats zal maken voor een nieuw complex met speelzaal, congresfaciliteiten en een hotel.
Er komt een ondergrondse parking en ook de speelzaal zou onder de grond gaan.
De gemeente koopt ook de twee zijgebouwen van het casino en sloot een schriftelijke overeenkomst tussen twee partijen, om het aanpalende Canadasquare te verwerven.
Hiermee zal de gemeente eigenaar zijn van de hele site en dus vrij kunnen beslissen over de toekomstplannen.
Wordt vervolgd . . .

Binnenkort misschien een ondergrondse speelzaal.

zaterdag, 28 mei, 2016

Als we Leopold Lippens mogen geloven zou in het nieuw te bouwen casino de speelzaal ondergronds komen.
Alle parkeerplaatsen op Canadasquare zullen verdwijnen. In de plaats komt er een ondergrondse parking voor een 1.000-tal wagens.
Vanuit de parking zal men direct naar de speelzaal kunnen.
Om de parking kunnen realiseren koopt de gemeente het aanpalende Canadasquare voor 1,02 miljoen euro.

Het huidige casino uit 1931 wordt hoogstwaarschijnlijk afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe complex.
De beschermde Magrittezaal zal behouden worden en dienst doen als museum.
Daarrond komt een congresruimte van 5.000 vierkante meter.
Er staan zes à zeven verdiepingen gepland, even veel als de gebouwen in de buurt.
Er komt een hotel van 350 à 400 kamers.

De gemeente gaat nu op zoek naar een ontwerper. Knokke-Heist zal het in eigen beheer bouwen en de onderdelen via concessie of erfpacht toewijzen aan de uitbaters.
Alles zal door de gemeente gefinancierd worden. Met een overschot op de begroting van ruim 43 miljoen is dat volgens Lippens haalbaar.
Indien nodig kan er nog 14 miljoen geleend worden.
Het Casino zou over vijf jaar klaar moeten zijn.

Maar zoals een politieker uit Ieper zei: wie gelooft die mensen nog?

Nieuw casino toch nog niet afgevoerd.

vrijdag, 25 maart, 2016

Nu het megalomaan project van Leopold Lippens rond het nieuwe casino niet haalbaar is, gaat men een nieuwe poging ondernemen om toch een nieuw casino uit de grond te stampen.
Al zijn er toch bepaalde lessen getrokken uit de vorige flop. De gemeente gaat eerste alle hoekgebouwen opkopen om de volledige site te bezitten.
Vervolgens zal er een nieuwe uitbater worden gezocht alvorens er een nieuw casino komt.

Hiervoor is de procedure gestart om de uitbating vanaf 2018 toe te wijzen. De gemeente koopt alvast de hoekgebouwen om de hele site in handen te hebben.
Zo wil burgemeester Lippens vermijden dat er een project komt dat niet realiseerbaar is.

De ambitieuze plannen voor de 100 meter hoge casinotoren in Knokke werden eind 2013 afgeblazen. Het ontwerp van de befaamde architect Steven Holl bleek te megalomaan.
Van dan af was het muisstil over wat er nu met het Casino Knokke stond te gebeuren. Al is er nu drie jaar later een procedure gestart om een nieuwe uitbater te zoeken.
De bestaande concessie loopt eind 2017 af.
Pas als geweten is wie de toekomstige uitbater wordt - en dat kan gerust de huidige uitbater Napoleon Games zijn, zal de gemeente samen met hen toekomstplannen maken.
Renovatie van het bestaande gebouw of een nieuwbouw blijven beide mogelijk.
Enige zekerheid  en ook een moeilijkheid is dat de beschermde Magrittezaal moet behouden blijven.

Eerst zal er dus uitgekeken worden wie de concessie zal binnen slepen en dan zal er volgens Leopold Lippens gekeken worden welk realistisch plan aan bod zal komen.
Schijnbaar heeft Lippens het spreekwoord begrepen “Bezin voor je begint”.
Lippens hoopt voor eind april de aanbesteding op te starten. De nieuwe uitbater zal dan moeten met zijn toekomstplannen over de brug komen.
Wat al vast staat, is dat de gemeente de hoekgebouwen van het casino zal kopen. Het hele casino is eigendom van de gemeente, maar de hoekgebouwen waren steeds in handen van de uitbaters.
Toen Napoleon Games de concessie van het casino in 2013 overkocht van Partouche voor 16,5 miljoen euro, maakten de twee hoekgebouwen deel uit van de verkoop.

De gemeente zal de twee overblijvende hoekgebouwen overkopen. Zo hebben ze het hele gebouw in handen en kunnen ze met de site doen wat ze willen.
De waarde van die gebouwen moet nog bepaald worden, maar zal rond de 6,5 miljoen euro liggen. Diegene die 'insteken' in de concessie, moeten dat bedrag dan terugbetalen", aldus Lippens.

De nieuwe concessie start in 2018 en loopt voor 15 jaar, met een mogelijke verlenging van nog eens 15 jaar.
Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (AGSO) krijgt de opdracht om de mededingingsprocedure op zich te nemen.
Het bedrag voor de concessie zal van de offertes van de geïnteresseerden afhangen. Nu ontvangt Knokke-Heist zo'n 450.000 euro per jaar voor de concessie.

N-VA fractieleider Cathy Coudyser wil dat er snel werk gemaakt wordt van de toekomstplannen.
De casinosite heeft altijd bijgedragen tot de aantrekkingskracht van Knokke-Heist.
Na meer dan tien jaar stilstand kan dit niet opnieuw het geval zijn.

Napoleon Games moet dan nog even geduld koesteren.

Soap rond de plannen casino duurt verder.

zaterdag, 27 juni, 2015

Zoals ze in Vlaanderen zeggen, “ We zijn nog niet aan de nieuwe patatjes”.
In 2013 maakte burgemeester Leopold Lippens, zonder blozen bekend dat het ambitieuze casinoproject van Steven Holl, met een honderd meter hoge toren, niet gerealiseerd zou worden.
Menig buurtbewoner moet een heugelijke dag beleefd hebben met de bekendmaking.
Intussen schrijven we juni 2015 en nog geen stap verder.
De gemeente Knokke-Heist zal nu een stuurgroep oprichten om na te denken over het nieuwe casino van Knokke.

Ze zullen ruim de tijd hebben om hun grijze cellen aan het werk te stellen, want ze krijgen tien maanden om te onderzoeken hoe de toekomst van het casino er zal uitzien.
Er komt zeker geen nieuwe architectuurwedstrijd, maar de stuurgroep zal beslissen wat er moet komen. We houden al ons hart vast.
Nadien zal er gekeken worden welke privépartners dit willen realiseren, net zoals we ook bij het Community House in Heist te werk gaan.
Hoe en wat de toekomst van de casinosite is, zal pas in april volgend jaar bekend gemaakt worden.

Afgevoerd casinoproject kost gemeente voorlopig al 1,2 miljoen euro.

vrijdag, 20 december, 2013

Vermoedelijk is dit nog maar het topje van de ijsberg, maar zoals de zaken er nu staan kost het afgevoerde project over de bouw van een nieuw casino, de gemeente al een slordige 1,2 miljoen euro.
En dan spreken we nog niet over een eventuele schadevergoeding van het Amerikaanse architectenbureau Steven Holl.
Dit is weer een flinke deuk aan het imago van Knokke-Heist. Elke burger met ietwat boerenverstand, had door dat dit project gedoemd was om te mislukken.
Als je zulke megalomane projecten nastreeft is het niet verwonderlijk dat je recht in de muur loopt.
Opmaken van plannen, het bevragen van studies kortom op dit ogenblik is men terug naar af.
Het enige dat men er momenteel aan overhoud is een kater van 1,2 miljoen euro en de ervaring dat Leopold Lippens wat meer bescheidenheid aan de dag mag leggen.
Benieuwd welk plan B er nu op de proppen zal komen.
Burgemeester Leopold Lippens wil momenteel niet teveel kwijt over het afvoeren van het project van Steven Holl.

Project Casino Steven Holl afgevoerd.

zaterdag, 7 december, 2013

Wat voor sommige al een tijdje duidelijk was, heeft Leopold Lippens, nu ook schoorvoetend moeten toegeven, namelijk dat het megalomaan project van de New Yorkse architect Steven Holl niet haalbaar was of is. De huidige economische crisis, heeft zeker een groot aandeel in het afvoeren van het project, maar dat niet alleen.
Zolang burgemeester Leopold Lippens blijft vasthouden aan megalomane projecten, zal er niet veel nieuw verwezenlijkt worden in de badstad.
Zo hebben we het casino project, de vernieuwing aan het station van Heist, het stadhuis van Heist, het Heldenplein, genoeg voorbeelden waar niets van in huis komt.

Wie ook de bui heeft weten hangen, zal wel de groep Partouche geweest zijn. Hoogst waarschijnlijk dat ze daarom hun uitbating doorverkocht hebben aan Napoleon Games.
En die zitten nu met de gebakken peren.
Op de website van Knokke-Heist, kan je toch nog altijd het volgende lezen:
“Het opmaken en aanvaarden van de RUP zal samen met de afwerking van de mededingingsprocedure plaats vinden in de loop van 2012 zodat de effectieve vergunningsaanvragen en bouwwerken geprogrammeerd kunnen worden voor de periode 2013-2016.”

Niet dus, ondertussen zijn we bijna 2014 en terug naar af.
De bouw van een nieuw casino wordt geen nul operatie voor de gemeente en daarom wordt het afgevoerd.
Dit is wat de burgemeester wil doen geloven. Nergens geen woord dat bij het begin al het project tot mislukken was gedoemd.
Een hotel met 150 kamers. Een gebouw met 55 appartementen, terwijl aan de overkant van de Canadasquare het nieuw hotel en residentie “La Réserve” nog maar is verrezen en de bouw van de appartementen aan westkant nog altijd moet beginnen, maar ook waarschijnlijk door gebrek aan geld is uitgesteld.

Bijna tien jaar nadat een internationale jury het project van het Amerikaanse architectenbureau Steven Holl selecteerde voor de bouw van een nieuw casino in Knokke, gaan de plannen niet door.
Toeval dat de groep Partouche verkocht heeft, alvorens het nieuws van het afvoeren van het project Steven Holl bekend raakte. Of was Partouche al op de hoogte.

Lippens geeft zich nu zes maanden de bedenktijd om een nieuw project uit te werken.
Wat het precies zal worden weet hij nog niet, maar het voorstel zal besproken worden in de gemeenteraad. Zo is er terug een pak geld weggegooid aan studies enz.
Meer dan 8 jaar palaveren en de saga rond het Knokse casino is dus nog lang niet voorbij.

“Het casino moet wel een nul operatie voor de gemeente blijven en liefst nog iets opbrengen", aldus de burgemeester.
Bij mijn weten is het de zon die voor niets opgaat.

Komt er ooit nog een nieuw Casino?

donderdag, 23 mei, 2013

Nog één kandidaat bouwer schiet erover voor de bouw van het nieuwe Knokse casino. Het consortium CFE/BESIX weet in juni of ze het project mogen uitvoeren.
De plannen voor het casino zijn een beetje aangepast, maar de omstreden toren van 120 meter blijft behouden.
Dat de plannen aangepast zullen worden laat geen twijfel bestaan. Het megalomaan project van Steven Holl zal fors moeten inboeten.
Van de oorspronkelijke stellingen zal er niet veel meer overschieten. Van de 150 hotelkamers spreekt men nu over een hotel van 40 kamers. Nogal evident als je overbuur Hotel La Réserve noemt.

De congreszaal zal i.p.v. 2000 plaatsen amper 700 plaatsen bevatten. De huidige congreszaal van het casino heeft al plaats voor 700 personen.
Een pak appartementen zal hoogst waarschijnlijk in de plaats komen, want tot nu toe ziet men nog niet af van een torengebouw van 120 meter hoogte.
Steven Holl kwam op de proppen met zijn project in 2004. Als we het huidig gemeentebestuur mocht geloven, zou er met de bouw worden gestart in de zomer van 2013.
Wel we zijn nu mei 2013 en nog geen stap verder.
Volgens sommige personen zit de realisatie van het project in de laatste rechte lijn. Het gemeentebestuur en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (AGSO) beslissen in juni welke ideeën financieel haalbaar blijken. We zijn benieuwd.
Schepen Willems is dan in zijn verklaring iets duidelijker, hij zegt dat de indeling van het gebouw nog niet vast ligt en over die invulling nog moet onderhandeld worden.
De eindbeslissing kan maar pas over zes maanden verwacht worden. We zijn dan eind 2013.

N-VA is tegen Casinotoren.

zaterdag, 6 oktober, 2012

De bouwwoede die al jaren heerst in de partij van de Gemeentebelangen met als grote aanstoker burgemeester Leopold Lippens is niet te stuiten. Dat er nood is aan een vernieuwd casinogebouw is, zijn alle partijen hierover akkoord. Maar over het onrealistisch plan van een Casinotoren volgens project Steven Holl, die hardnekkig door L. Lippens wordt verdedigd, daar is menig partij en inwoner het oneens.

Zo ook de N-VA, "dit plan is een schoolvoorbeeld over het niet moet".
Verschillende studies tonen aan dat het niet haalbaar is en onbetaalbaar voor de gemeente.
Al beweerd de burgemeester, bij hoog en bij laag dat dit de inwoners geen eurocent zal kosten.
In huidige tijden zal het zeer moeilijk zijn, zelfs onmogelijk om zulke investeerders hiervan te overtuigen.
Maar de Gemeentebelangen volharden in de boosheid en blijven maar hun project opdringen aan de inwoners, zonder maar enigszins naar de tegenwerpingen te luisteren, laat staan hier een debat over aan te gaan.
N-VA geeft Gemeentebelangen wel gelijk dat de kustgemeente toe is aan een modern en nieuw casino. In een vernieuwd gebouw kunnen er evenementen en ook congressen worden aangetrokken.

N-VA begrijpt niet, en daar heeft de partij weer een punt, waarom daar ook luxeappartementen moeten bijkomen. Er zijn voldoende appartementen in La Reserve, dat op een steenworp van het casino ligt.
Normaal moet er nog een hele boel appartementen aan de westkant van het hotel worden bijgebouwd.
Betaalbare ondergrondse garages zouden bijvoorbeeld een deel van het casino kunnen financieren.

Kathleen Van der Hooft van Open VLD organiseerde op eigen initiatief een referendum rond het nieuwe casino. Dit kon haar echter niet weerhouden om de Open VLD, te verlaten en als lijstduwer op de lijst van de Gemeentebelangen te komen. In augustus 2009, was ze nochtans gekant tegen het project casinotoren en bundelde ze haar krachten in een Casinoplatform. Begrijpen wie kan !  

N-VA kan alleen maar vaststellen, dat alle grote projecten die enkele jaren geleden werden gelanceerd, nog steeds maar in een beginfase zitten. De bouw van een nieuw station, plannen rond het Maes- en Boerenboomplein of een vernieuwd Heldenplein, het is allemaal nog koffiedik kijken. En ook het nieuwe casino staat er nog niet. De partij pleit voor realistische plannen, zaken die binnen de drie jaar realiseerbaar zijn.

Nieuws van het Buurtcomité Casino

woensdag, 10 oktober, 2012

De rechtstreekse buren van het casino hebben hiervoor een Buurtcomité opgericht, afgelopen week werd in ettelijke brievenbussen van de inwoners een nieuwsbrief verspreid waarin ze duidelijk hun standpunten belichten. Voor degenen die deze nieuwsbrief niet in de bus hebben gekregen, kan deze hieronder gelezen worden.

Beste Inwoner-tweede verblijver of bezoeker van Knokke-Heist!

Stilte...Geen nieuws - goed nieuws?
Over het " Nieuwe Casino " wordt blijkbaar nog maar terloops gepraat...
En toch is die uiterlijke stilte vanwege de openbare besturen van KH maar schijn!
Er wordt wel degelijk - maar inderdaad zo discreet mogelijk en met bewust beperkte vrijgave van informatie - aan het dossier "Nieuw Casino" verder gewerkt.
Dit is duidelijk een bewuste tactiek: alles in stilte klaarmaken en dan de burger met de rug tegen de muur duwen...
Hoogtijd dus om nog maar eens - duidelijk en uitgebreid - het alternatief - mede uitgedacht door ex-Vlaams Bouwmeester architect Bob Vanreeth - onder uw aandacht te brengen:

Wenst de bevolking van Knokke-Heist, als eigenaar van het Casinogebouw en gronden, haar kroonjuweel te verkopen aan een promotor, en nog slechts met enkele duizendsten medezeggenschap te behouden ?
Neen, niet enkel vanuit het roemrijke verleden van het Casino Knokke, maar ook naar de toekomst toe, moet de gemeente volle eigenaar worden van het gebouw en grond door de aankoop van de twee ontbrekende hoeken kant Zeedijk (Gotha en voormalige Punch). En is het noodzakelijk dat dit waardevolle gebouw (met beschermde Magritte-zaal), als patrimonium bewaard blijft maar aangepast wordt aan de huidige normen en behoeften. Daarom, laat ons allen ervoor ijveren dat dit kroonjuweel, de Koningin van Knokke, een vernieuwd leven krijgt!

Welk programma ?

A. Zeker gewenst en te voorzien :
- Casino, na inventarisatie van huidige en toekomstige noden, samen met uitbater,
- Feestzaal/zalen voor feesten ,
- Congresinfrastructuur tot 400 personen ,
- Exporuimte voor inrichting van regelmatige exposities,
- Nachtleven infrastructuur ter ondersteuning en aanvulling bovenvermelde activiteiten,
- Rotatieparking van 400 wagens voor het verlagen van de verkeersdrukte rondom het Casino.

B. Niet gewenst en niet te voorzien :
- Concertzaal: rekening houdend met winningsgebied (Knokke 1/4, Oostende 2/4, Brugge
4/4 cirkel) en beperkte afstand naar een hoogwaardige kwaliteit concertzaal in Brugge.
- Hotel: rekening houdend met nieuw hotel La Réserve.
- Winkels: niet zinvol en onmogelijk te concurreren met het Zoute.
- Appartementen.

Als we bovenvermeld programma "vertalen" kan Knokke straks weer een "open Casino" krijgen, zoals het was 1930:
a. op niveau -1: bereikbaar vanuit inkomhall en vanuit rotatieparking :
- kant zeedijk: disco in hoek west-loungebar in hoek oost.
- ondergrond op Canadasquare: faciliteiten.
b. op het gelijkvloers:
- kant zeedijk: hoofdingang,
- circulaties en expozalen: rond een open 20 mt N-Z as,
- kant Canadasquare: ingang speelzaal en nachtclub.
c. op 1ste verdieping: over de ganse oppervlakte feestzalen van 250 tot 4.000 personen
d. op het dak: over 1 plaatselijk 2 bij te bouwen verdiepingen : speelzalen rond binnentuin en aan kant zeedijk = restaurant met over ganse breedte terras.
Bovendien moet de omgeving van dit vernieuwde Casino autoluw en groen worden!

Wie zal dat betalen ?

De gemeente wil de burger deze vernieuwing niet doen betalen en zocht de oplossing bij de promotoren voor deze woontoren! De middelen hiervoor zijn als volgt te vinden: vanaf De Wandelaar tot het Rubensplein: realisatie/verkoop van autoboxen onder de wandeldijk (= Oostduinkerke) over een afstand van 1,3 km 'voor de deur' van honderden appartementen met toegang tot de straten en evt. tot de respectievelijke residenties. Hierop zitten niet enkel bewoners aan de zeedijk te wachten maar zullen ook burgers verder landinwaarts aldus graag eigenaar worden van een zgn. ' pied à terre' aan het breedste strand van Knokke-Heist.

Resultaat:

Met een financieel risico zero:
- Krijgt een icoon van de architectuur van de jaren 30 zijn ziel terug.
- Wordt zijn inrichting aangepast aan de gewijzigde noden en cultureel herop geladen.
- Wordt, boven de roterende parking, een esplanade gecreëerd voor zijn hoofdingang.
- Krijgt het Albertstrand een tweemaal zo brede en een merkelijk zonrijkere wandeldijk.
- Wordt een echte zeewering gecreëerd (om problemen als in 1953 te vermijden)
- Autoluwe groenzone en op de wandeldijk meer ruimte voor fietsers/wandelaars/terrassen!

Wie twijfelt nog ?

Casino in zijn grandeur herschapen. Vele nieuwe parkeermogelijkheden in autoboxen.
Wandeldijk met meer ruimte, meer zon en betere bescherming tegen onheil. En dit alles voor een kostprijs nul voor de bevolking.
Maar wat met het project Steven Holl = Casinotoren ?

Stand van zaken :
Na 7 jaar zit het dossier-na voortdurend opgeschoven deadlines-nu eindelijk in de administratieve fase:

  • Het MER-rapport  zou- met de gebruikelijke vertraging - klaar moeten zijn tegen eind september.
  • Tegelijk wordt het lastenboek ten behoeve van de kandidaat aannemers Besix en Eiffage klaargemaakt. Bij bewezen haalbaarheid wordt de meest geschikte kandidaat geselecteerd.
  • Volgen: voorlopige vaststelling door de gemeenteraad van het GRUP (= gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) en het MER-rapport. Voorzien: einde eerste helft 2013.
  • Volgt: openbaar onderzoek met inzage van het GRUP en planMER voor het publiek. Met in deze fase uiteraard het indienen van de bezwaarschriften (eerste juridische interventie).
  • Na het afsluiten van het openbaar onderzoek volgen nog: adviezen van GECORO - evt. goedkeuring door Deputatie van WVL - evt. beroep van stedenbouw etc. en publicatie in Belgisch Staatsblad.
  • En tenslotte volgt zo nodig door de individuele burger: het beroep bij de raad  van state !

U ziet, beste lezer, alvorens de zgn. eerste steen van de woontoren zal gelegd worden is er nog een lange weg te gaan met heel wat financiële-juridische als stedenbouwkundige te overwinnen handicaps.
Allicht ook niet te onderschatten: de mogelijke grote wijzigingen op politiek vlak na 14-10-2012
Wij mogen zonder schroom stellen dat er voor eind 2013 geen echte duidelijkheid zal zijn omtrent dit
project.

Evolutie van het (Woon) toren project :
Wij schreven en klaagden aan in vorige nieuwsbrieven: de bewust misleidende omschrijving van het Woontorenproject als zijnde een nieuw casino:
a. In het dossier bij de cel MER worden twee projecten bestudeerd/geanalyseerd:

  • het torenproject van S. Holl met variabele (80 tot 120 m.) hoogte.
  • een zgn. ' blok ' = soort kubus over het bestaande (of ter vervanging van het) Casinogebouw met een hoogte ca. gelijk aan de omliggende gebouwen...

Dit laatste betekent noch min noch meer een plan B met als bedoeling : uitschakelen protest ?
lederen beseft dat er met het gebouw iets (bij voorkeur het mens-en milieuvriendelijk project van Bob Van Reeth moet gebeuren en sowieso méér dan de leuke laattijdige maar welgekomen opfrissing van recente datum.
In de hoogste kringen van de lokale politiek wordt gefluisterd dat dit 'kubus' project alle zorgen omtrent haalbaarheid/rendabiliteit zou wegnemen én zelfs door sommige van de hoogstgeplaatste politici verdedigd wordt !
In de huidige crisisperiode en met de 'stugheid' van banken en financiers is enige realiteitszin dringend wenselijk!
b. Grondige wijzigingen aan het torenproject ten behoeve van de financiële haalbaarheid = het zgn. lastenboek wordt opgesplitst in 2 versies:

  • als voorzien met de zéér dure ondergrondse concertzaal (1500 à 2000 personen) waarvan de kostprijs maar meer nog de rendabiliteit zeer sterk in vraag wordt gesteld
  • een versie zonder deze ondergrondse zaal maar met renovatie en uitbreiding tot ca. 1000 zitplaatsen van de bestaande feestzaal (?)...

Deze nieuwe ingreep/wijziging aan het project bewijst eens te meer de obstinate drang van de initiatiefnemers om toch maar een toren te bouwen waarvan de 'nieuwe' invulling nu voor zeker 80% tot 90% voor private verkoop/doeleinden (hotel - appartementen- wellness etc.) zal bestemd zijn.
En dat kan/mag nooit gebeuren op een gebouw waarvan de grond eigendom is van de ...KNEISTENAREN ! Deze versie = géén nieuwe concertzaal maar met een toren is totaal in contradictie met wat steeds bestempeld werd/wordt als het begin van de culturele as én de zgn. behoefte aan een nieuw Casino.

Een nieuw Casino ( speel/gokzalen etc ) - Een 5-sterrenhotel - Eigendomsstructuur:

- Uit De Morgen dd.28.04.2012:
" Als klanten niet opnieuw mogen roken in het Casino moeten we binnen het jaar sluiten ".
" lk ken de markt: er is niet één Casino in België dat geld opbrengt ".
Deze uitspraken komen van niemand minder dan Jacques Frojman, directeur van het Casino .
De woontoren moet verplichtend 5000 m2 oppervlakte voorzien voor de ' Games Hall". Afwachten met welke (vermoedelijk nieuwe) Casino-uitbater de kandidaten-promotoren zullen aandraven. ..

- Recent eveneens in De Morgen :
Het torenproject legt verplichtend op: een 5-sterrenhotel voor een oppervlakte van ca.5000 m2
Afwachten welke hotelgroep tegenwoordig interesse zal tonen ...Mede gezien de buur La Réserve en o wee voor de familiale hotels rond het Albertstrand !
- Nog steeds - zeg maar meer en meer - wordt over het torenproject in de voorwaardelijke zin en omfloerst gesproken: " Als-indien-op voorwaarde " kleuren de uitspraken.
Daarbij komen: Crisis in immoland = geldt ookvoor Knokke-Heist...Problemen met omliggende half – uitgevoerde projecten... Stugge houding van de kredietverstrekkers.
Maar vooral: quid met de eigendomsstructuur van het Casino en de bebouwde grond: erfpacht, opstalrecht of regelrechte verkoop ?
Niet één Kneistenaar zal aanvaarden dat dit nog steeds prestigieuze gebouw = het kroonjuweel van Knokke-Heist voor eeuwig zou 'verpatst' worden om er een woontoren op te bouwen!

"Benidorm" isering van Knokke-Heist:

De recent door de gemeenteraad goedgekeurde hoogbouwnota zet - na de zgn. 'uitzondering' destijds voor de Casinotoren - de deur op een grote kier voor nog meer hoogbouw !
"Voorlopig" enkel op vastgelegde plaatsen = vandaag de uitzondering = morgen een gerechtvaardigde eis - cf. beginsel van gelijkheid - van de bouwpromotoren ?
Of een voorrecht voor de "bevriende"... promotoren ? Zo begon het ook ooit in ... Benidorm !
Weten de gemeenteraadsleden nog echt wel wat er - vooral in zake hoogbouw en het Casinogebouw - in de nabije toekomst in Knokke-Heist zou kunnen gebeuren?

Politieke standpunten :

Een nieuw en belangrijk element in het beslissingsproces omtrent de woontoren kan de uitslag van de lokale verkiezingen resp. de samenstelling van het toekomstig gemeentebestuur betekenen.
Open-VLD = nationaal in volle existentiecrisis - niet echt een verdediger van het torenproject hoopt door de 'opslorping' binnen Gemeentebelangen haar visie én stem te kunnen doen gelden.
SPa en Groen : onduidelijk.

NVA - blijkbaar met een ambitieus en concreet programma - kiest voor het alternatief: behoud met
renovatie/herinrichting van het Casino met financiering door bouw/verkoop van garages onder zeedijk van het Albertstrand = het voorstel van ... ex-Vlaams Bouwmeester Bob Vanreeth en uw Comité  Casino.
Na 14/10: kunnen allicht de beslissende kaarten (decennialang gemonopoliseerd) sterk herverdeeld
zijn...

Beste medeburgers! Het kan en moet anders !
Het Comité Casino ijvert nu al sedert eind 2005 = 7 jaar tegen hoogbouw in Knokke-Heist en voor een milieu- en mensvriendelijk alternatief voor uw Casino!
Wij ervaren dat het draagvlak hiervoor zéér groot en vooral groeiend is! Waarvoor oprechte dank!
Uw sympathie maar ook Uw steun - technisch/juridisch maar ook geldelijk is uiterst welkom.
Onze strijd is een strijd van ongelijken = David tegen Goliath. Wij zullen - zo nodig - tot het uiterste gaan!
IJver met ons opdat bewoners en bezoekers van Knokke-Heist hun zicht-zon-rust en privacy mogen behouden en laat nooit toe dat uw mooie kustgemeente ooit een Dubai  in Europa of erger nog het Benidorm van het Noorden zou worden.

Met oprechte dank!

Pagina's

Abonneren op RSS - Bouwdossier